GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 3 Oca 2024

Sürdürülebilirlik Standartları yürürlüğe girdi. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından hazırlanan ve sürdürülebilirlik raporlarında uyulması gereken ilkeleri belirleyen Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) 29.12.2023 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, 1 Ocak 2024 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için uygulanacaktır. Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)’nun yayınladığı standartlar doğrultusunda hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, TSRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler ve TSRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar başlıkları ile yayımlandı. Raporlamaya ilişkin geçiş hükümlerinde geçici maddeler olarak “İşletmelerin TSRS’leri uyguladığı ilk raporlama döneminde karşılaştırmalı bilgilerin sunulması, işletmelerin, uygulama kapsamı çerçevesinde TSRS’leri uyguladıkları ilk iki yıllık raporlama döneminde Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını açıklamalarının zorunlu olmadığı ve bu ilk raporlama dönemindeki raporlamalar da işletmelerin ilgili döneme ilişkin finansal raporlarını yayınladıktan sonra raporlama yapabilecekleri belirtilmiştir.

Ayrıntılar...

Standartların Uygulama Kapsamı Ve Geçiş Dönemi İlkeleri:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231229M1-10.pdf