GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 20 Mar 2024

Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi tanıtıldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde yürütülen ve ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmasında önemli rol oynayacak "Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi" kapsamında oluşturulan "Sektörel Raporlar"ın tanıtımı gerçekleştirildi. Özellikle üretim zincirlerinin ilk aşamalarında lokomotif sektörlere temel girdi sağlayan ve Avrupa Birliği ile ihracatımızın yaklaşık yüzde 13’üne karşılık gelen alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörlerinin sera gazı salınımının azaltılması için Türkiye’nin sektörel düşük karbonlu yol haritası kapsamında hazırlanan çalışmaların; işletmelerin karbon ayak izlerini azaltacağı ve yeşil dönüşümlerinde önemli olacağı belirtilmiştir. Proje ile, 2053 emisyon hedefleri doğrultusunda; alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe yüzde 93 oranında emisyon azaltımı, gübre sektöründe ise sıfır emisyon hedeflenmektedir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını sağlamaya yönelik sektörel yol haritaları olarak; “Türkiye Çelik Sektörü İçin Düşük Karbonlu Yol Haritası”, ‘’Türkiye Alüminyum Sektörü İçin Düşük Karbonlu Yol Haritası” ve “Türkiye Çimento Sektörü İçin Düşük Karbonlu Yol Haritası’’ çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmalar kapsamında; Yeşil dönüşümün sağlanması ve karbon salımının azaltılması için sektör bazında gerekli teknolojilerin, ek yatırımların ve politika adımlarının belirlendiği senaryolar geliştirilmiş ve bu senaryoların her biri için karbon salımı beklentisi modellenerek sayısallaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildikten sonra atılması gereken politika adımları ve yatırım ihtiyacı ile teknoloji seçenekleri, bir yol haritası altında raporlanmıştır.

 

Yol Haritası Raporu sunumuna ulaşmak için: https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/birimler/sektorel-dusuk-karbonlu-yol-haritalari-sunum.pdf

Çelik Yol Haritası Raporu’na ulaşmak için: https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/birimler/turkiye-celik-sektoru-icin-dusuk-karbonlu-yol-haritasi.pdf

Alüminyum Yol Haritası Raporu’na ulaşmak için: https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/birimler/turkiye-aluminyum-sektoru-icin-dusuk-karbonlu-yol-haritasi.pdf

Çimento Yol Haritası Raporu’na ulaşmak için: https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/birimler/turkiye-cimento-sektoru-icin-dusuk-karbonlu-yol-haritasi.pdf

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası’na ulaşmak için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-yesil-buyume-teknoloji-yol-haritasi