GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 26 Nis 2024

AB, Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi'ni onayladı.

Avrupa Parlamentosu, Konsey ile üzerinde mutabakata varılan ve firmaların ve onların tedarik, üretim ve dağıtım da dahil olmak üzere ortaklarının insan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin (köleliği, çocuk işçiliğini, emek sömürüsünü, biyolojik çeşitliliğin kaybını, kirliliği veya doğal mirasın yok edilmesini içeren etkiler) önlenmesini, sona erdirilmesini veya hafifletilmesini gerektiren yeni "durum tespiti" direktifini onayladı. Direktifin Konsey tarafından resmi olarak onaylandıktan sonra, AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Yeni kurallar (iletişim yükümlülükleri hariç) AB şirketlerine (ve AB'de aynı ciro eşiklerine ulaşan AB dışı şirketlere) kademeli olarak uygulanacaktır:

  • 2027'den itibaren: 5000'den fazla çalışanı olan ve dünya çapında cirosu 1,5 milyar Euro'nun üzerinde olan şirketlere;
  • 2028'den itibaren: 3000'in üzerinde çalışanı ve dünya çapında 900 milyon Euro ciroya sahip firmalara;
  • 2029'dan itibaren: direktif kapsamında kalan tüm şirketlere (1000'in üzerinde çalışanı ve dünya çapında cirosu 450 milyon Euro'nun üzerinde olanlar dahil)

Bu direktif ile, firmaların yeni yükümlülüklere uymalarını sağlamak için durum tespitini politikalarına entegre etmelerini, ilgili yatırımlar yapmalarını, ortaklarından sözleşme güvencesi almalarını, iş planlarını iyileştirmelerinı veya küçük ve orta ölçekli iş ortaklarına destek sağlamalarını gerektirecek. ayrıca şirketlerin  iş modellerini Paris Anlaşması'nın 1,5°C küresel ısınma sınırına uygun hale getirecek bir geçiş planı benimsemelerini gerektirecek. . Şirketler, durum tespit yükümlülüklerini ihlal etmeleri nedeniyle oluşan zararlardan sorumlu olacak ve mağdurlarına tam tazminat ödemek zorunda kalacak.Komisyon, işbirliğini desteklemek ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak için Avrupa Denetleyici Otoriteler Ağı'nı kuracak.

 

Ayrıntılar...