GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Ticaret Bakanlığı Kaynakları

T.C Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Resmi Sayfası

Ticaret Bakanlığımızın AYM kapsamında yaptığı çalışmalara yer verdiği web sitesidir.
Ticaret Bakanlığı Web Sitesi

 

T.C Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Ticaret Bakanlığı, AYM’nin ve dünyadaki diğer gelişmelerin takibi ve atılabilecek adımların belirlenmesine yönelik çalışmalarda öncü rol oynamaktadır. Çalışmalar neticesinde ülkemizin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na adaptasyonunu sağlayacak bir yol haritası tespit edilmiş ve ilgili Kurumlarımızın katkıları ile bir eylem planı oluşturularak, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu (YMÇG) organize edilmiş ve Yeşil Mutabakat Eylem Planına (YMEP) ilişkin 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili dökümana aşağıdaki "Ekli Dökümanlar" kısmından ulaşabilirsiniz.

 

T.C Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat  Çalışma Grubu

Yeşil Mutabakat Eylem Planının uygulamasını takip etmek, küresel politika gereksinimleri dikkate alınarak çalışmaları yönlendirmek ve Eylem Planının kapsamını geliştirmeye ve etkinliğini artırmaya yönelik gerekli görülen çalışmaları gerçekleştirmek üzere Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu (YMÇG) toplantıları düzenlenmekte olup, ilgili Bakan Yardımcıları ve özel sektör çatı kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.İlgili dökümana aşağıdaki "Ekli Dökümanlar" kısmından ulaşabilirsiniz.