GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 19 Ara 2023

Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü'nde anlaşmaya varıldı.

23 Şubat 2022'de AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'na ve Konsey'e Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi teklifi sunmuştu. Konsey genel yaklaşımını 1 Aralık 2022'de kabul etti. Aralık 2023’te ise Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, çevre ve insan haklarını korumayı hedefleyen Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi’nde anlaşmaya vardı. Direktif, büyük şirketlerin, şirketin üretim yönündeki iş ortaklarını ve kısmen de dağıtım veya geri dönüşüm gibi alt faaliyet faaliyetlerini kapsayan faaliyet zincirlerinin çevre ve insan hakları üzerindeki fiili ve potansiyel olumsuz etkilerine ilişkin yükümlülüklerine ilişkin kuralları belirlemektedir. Direktif aynı zamanda bu yükümlülüklerin ihlaline ilişkin cezalara ve hukuki sorumluluğa ilişkin kuralları da ortaya koymaktadır; şirketlerin iş modellerinin ve stratejilerinin iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması ile uyumlu olmasını sağlayacak bir plan benimsemelerini gerektirmektedir. Anlaşma, direktifin kapsamını 500'den fazla çalışanı olan ve dünya çapında net cirosu 150 milyon Euro'nun üzerinde olan büyük şirketlere yönelik olarak belirlenmiştir. AB dışı şirketler için, direktifin yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde AB'de 150 milyon Euro'nun üzerinde net ciroya sahip olmaları durumunda geçerli olacaktır. Direktif, büyük şirketlerin iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik bir geçiş planını en iyi çabayı göstererek benimsemesi ve yürürlüğe koyması için gerekli araçları sağlama yükümlülüğüne ilişkin hükümleri güçlendirmektedir.

Ayrıntılar...