GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 19 Ara 2023

AB, ambalaj atıkları düzenleme önerisi üzerinde anlaştı.

Konsey, AB'de ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin bir düzenleme önerisi üzerinde anlaşmaya vardı. Düzenlemenin amacı, AB'de üretilen ambalaj atıklarındaki artışın üstesinden gelmek, aynı zamanda ambalaj iç pazarını uyumlu hale getirmek ve döngüsel ekonomiyi güçlendirmektir. Teklif, ambalajın tüm yaşam döngüsünü dikkate alırken, tüm ambalajların geri dönüştürülebilir olmasını ve endişe verici maddelerin varlığının en aza indirilmesini zorunlu kılarak ambalajın güvenli ve sürdürülebilir olmasını sağlamaya yönelik gereklilikleri belirlemektedir.  Atık hiyerarşisine uygun olarak teklif, bağlayıcı yeniden kullanım hedefleri belirleyerek, belirli tek kullanımlık ambalaj türlerini kısıtlayarak ve ekonomik operatörlerin kullanılan ambalaj miktarını en aza indirmesini zorunlu kılarak ambalaj atığı oluşumunu en aza indirmeyi amaçlıyor. Teklif, ambalaj atık haline geldiğinde ambalajın mümkün olan en yüksek standartta toplanmasını, sınıflandırılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu amaçla, genişletilmiş üretici sorumluluğu programları için kriterleri ve atık yönetimine ilişkin hükümleri belirlemektedir. Konsey, Komisyon'un teklifinin kapsamını, kullanılan malzemeye bakılmaksızın tüm ambalajları ve menşei ne olursa olsun (sanayi, imalat, perakende satış, haneler dahil) tüm ambalaj atıklarını kapsayacak şekilde genişletmiştir.

Mevcut AB ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi ilk olarak 1994 yılında kabul edilmiş ve birçok kez revize edilmiştir. Farklı türdeki ambalaj atıkları için geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak amacıyla, AB pazarına yerleştirilen ambalajların belirli gereksinimleri karşılamasını sağlamak ve ambalaj atıklarını önlemek ve yönetmek için önlemler almak üzere AB üye devletlerine yönelik kurallar belirlemektedir. Ancak direktifin çeşitli değerlendirmeleri, ambalajın olumsuz çevresel etkilerini azaltmada başarılı olmadığını göstermiştir. Bu çerçevede, Kasım 2022'de Komisyon, ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin mevcut direktifin yerini alacak bir yönetmelik teklifinde bulundu. Avrupa Parlamentosu, önerilen düzenlemeye ilişkin tutumunu 22 Kasım 2023'teki genel kurul toplantısında kabul etti. İki kurum, Belçika'nın başkanlığında mevzuatın nihai şekli üzerinde müzakerelere başlayacaktır.

 Ayrıntılar...