GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 14 Haz 2024

Karbon Fiyatlandırmada Durum ve Trendler 2024 Raporu yayımlandı.

Dünya Bankası tarafından “Karbon Fiyatlandırmada Mevcut Durum ve Trendler 2024 Raporu” yayımlandı. Karbon piyasalarının 2023 yılındaki gelişimini inceleyen raporda, bugün Avustralya, Macaristan, Slovenya, Tayvan, Çin ve Meksika ile birlikte 75 ulusal karbon fiyatlandırma aracı faaliyette olduğu belirtilmektedir ve söz konusu mekanizmalar ile kapsanan küresel sera gazı emisyonu oranı yüzde 24 seviyelerine ulaşmıştır. Brezilya, Hindistan, Şili, Kolombiya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu büyük orta gelirli ülkelerin, emisyon ticareti planlarının uygulanması konusunda kayda değer ilerleme kaydettiği ve enerji ve sanayi sektörleri hâlâ karbon fiyatlandırma kapsamının büyük kısmını oluştururken, uluslararası havacılık, denizcilik ve atık dahil olmak üzere diğer sektörlerde de ilerlemeler olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca, karbon fiyatlandırma araçlarının, sera gazı emisyonlarının çevresel maliyetini fiyatlayarak, negatif çevresel dışsallıkların içselleştirildiği mekanizmalar olduğu, elde edilen fiyatlandırma gelirleri ise çevresel amaçlarla kullanılmaktadır ve yeşil dönüşüm için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Raporda, 2023 yılında karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile elde edilen küresel gelirin büyük ölçüde artış göstererek 104 milyar Amerikan Doları mertebelerine ulaştığı belirtilmiştir. Bu gelirlerin yaklaşık dörtte üçlük kısmı dünya genelinde faaliyette bulunan emisyon ticaret sistemleri ile elde edildi. Elde edilen gelirlerin yarısından çoğu ise, iklim ve çevre ile ilişkili alanlarda kullanıldı ve küresel karbonsuzlaşma çabalarına katkı sunulmuştur. Uzun süredir devam eden ETS'ler de dahil olmak üzere, ETS fiyat seviyeleri, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için gereken hedefin gerisinde kalmaya devam etmektedir.

Ayrıntılar...