GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 12 Haz 2024

AB Kritik Hammaddeler Yasası yürürlüğe girdi.

AB endüstrisi için kritik hammaddelerin çeşitli, güvenli ve sürdürülebilir tedarikini sağlamayı amaçlayan Kritik Hammaddeler Yasası, yürürlüğe girdi. Bu Kanunla AB, yurt içi arzı güçlendirecek ve tek tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacaktır. Kanun ile yeşil ve dijital dönüşüm ile savunma ve uzay sanayinde için kritik önem taşıyan iki malzeme listesi (34 kritik hammadde ve 17 stratejik hammadde) tanımlanmıştır. AB'nin yıllık hammadde tüketimine ilişkin kriterler belirlenmektedir. Buna göre, Birliğin stratejik hammadde tüketiminin en az %10’unun Birlik içindeki madencilik faaliyetlerinden karşılanması, %40’ının Birlik içinde işlenmesi, %25’inin Birlik içindeki geri dönüşüm faaliyetlerinden elde edilmesi gerekmektedir. Stratejik teknolojiler üreten büyük şirketlerin (pil, hidrojen, yenilenebilir enerji gibi) tedarik zincirlerine ilişkin olarak düzenli risk değerlendirmeleri yapmaları gerekecektir. Kanun, AB'de kritik hammaddelerin çıkarılması, işlenmesi ve geri dönüştürülmesine yönelik kapasitelerin arttırılmasına yönelik kriterler oluşturmakta ve çeşitlendirme çabalarına rehberlik etmektedir. Ayrıca Kanun, geri dönüştürülmüş kritik hammaddeler için değer zincirleri oluşturarak döngüselliği ve kritik hammaddelerin verimli kullanımını artıracaktır.

Ayrıntılar...