Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Yeni Nesil Vergicilik-Dr. A. Engin ERGÜDEN

Yeni Nesil Vergicilik-Dr. A. Engin ERGÜDEN


Dr. A. Engin Ergüden

Yeni Nesil Vergicilik Eğitimi

10 Şubat 2022, Perşembe Günü, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu

 

Eğitim İçeriği:

 • Tam mükellef / dar mükellef ayrımı
 • Ticari kazanç (istisna ve muafiyetler
 • Ticari kazançta hasılat, kanunen kabul edilen indirimler, kanunen kabul edilmeyen indirimler)
 • Serbest meslek kazancı
 • Hasılat kanunen kabul edilen indirimler telif kazancı istisnası ve bunu çeşitli gelir unsurları olarak nitelendirilme şekilleri (Eser sahibi ve kanuni mirasçı için telif, diğerlerinin alıp satması değer artış kazancı, kiralaması gayri menkul sermaye iradı sayılmaktadır)
 • Ücret / ücretin tanımı, hangi ödemelerin ücret sayıldığı
 • Kanunen kabul edilen indirimler
 • Ücret gelirinde istisnalar
 • Gayrimenkul sermaye iradı
 • Konut ve işyeri kirasında vergilendirme
 • Kanunen kabul edilen indirimler, kanunen kabul edilmeyen indirimler.

Eğitmen Özgeçmişi – Dr. A. Engin Ergüden:      

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Muhasebe Finansman programından “Sermaye Piyasası Kanununa Göre Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi” adlı tezi ile tamamladı, aynı Üniversitenin aynı enstitüsünden “Japon Muhasebe Sistemi ve Türk Muhasebe Sistemi Karşılaştırılması” isimli tezi ile doktora derecesini aldı. İş yaşamına 1995 yılında Güreli YMM A.Ş.’de denetçi yardımcısı olarak başladı, 1998 yılında Denet YMM A.Ş.’nin denetim bölümünde kıdemli denetçi olarak çalıştı. 2000–2006 yılları arasında Zorlu Holding A.Ş. İç Denetim Departmanında İç Denetim Müdür Yardımclığı ve İç Denetim Müdürlüğü yapmıştır. 2006 yılı Mart – Temmuz arası D&R Mağazacalık A.Ş.’de Genel Müdür danışmanlığı yapmış ve bağımlı olarak son profesyonel iş yaşantısını Unitim Holding A.Ş.’de 2006 -2009 yılları arasında İç Denetim Müdürü olarak tamamlamıştır. Hali hazırda 2009 ekim ayında kurduğu Erler SMMM Denetim Hizmetleri Ltd Şti.’de yönetici ortak olarak denetim danışmanlığı ve denetim hizmetleri vermektedir. Dr.A.Engin ERGÜDEN SMMM ve CRMA ruhsatına sahip olup, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi üyesi, The Institute of Internal Auditors, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Muhasebeciler Mali Müşavirler Birliği Derneği üyesidir. Dr.A.Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Okan, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermiştir. Ayrıca Dr. A.Engin ERGÜDEN, TÜRMOB - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinde Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartları ve Uygulamaları ile Kamu Gözetimi Kurumu, meslek mensubu yetkilendirme eğitimleri kapsamında Bağımsız Denetim Standartları ve Şirketlere yönelik profesyonel eğitimlerde vermektedir.