Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Risksiz Dış Ticaretin Kuralları- Reşat BAĞCIOĞLU

Risksiz Dış Ticaretin Kuralları- Reşat BAĞCIOĞLU


Reşat Bağcıoğlu

Risksiz Dış Ticaretin Kuralları Eğitimi

15 Şubat 2022, Salı Günü, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu

 

Eğitim İçeriği:

 • Temiz ve Risksiz Dış Ticaret Bize Neyi Anlatır?
 • Temiz ve Risksiz Dış Ticaret İçin Koşullarımız Nasıl Olmalıdır?
 • Risksiz Dış Ticarette Bilgi, Donanım Kadar Niyetler De Önemlidir.
 • Dış Ticaret ve Tarafları
 • Risksiz Dış Ticaret Öncesi İzlenen Yol – Alım Satım Sözleşmesi
 • Alım Satım Sözleşmesinin Tabii Olduğu Kurallar
 • Muhtemel Risklerden Arındırılması
 • Kendimizden Kaynaklı Riskler ve Bertaraf Edilmesi, Alınacak Önlemler
 • Dış Ticarette Kur Riskini Nasıl Azaltırız – Forward
 • Dış Ticarette Kur Riskini Nasıl Azaltırız – Opsiyon Forward ve Opsiyon İthalat ve İhracatçının Risklerini Ne Kadar Korumaktadır?
 • Uluslararası Ticarette Firma Riski Nedir Nasıl Önlenebilir?
 • Dış Ticaret İşlemlerinde İthalatçı Firmanın Risklerini Hangi Yollarla Ortadan Kaldırabiliriz?
 • Mala İlişkin Risklerin Ortadan Kaldırılması İçin İzlenecek Yollar Nedir?
 • Dış Ticaret İşlemlerinde Sigorta Hangi Riskleri Azaltır veya Ortadan Kaldırır?
 • Dış Ticarette Ödeme Şekillerine Göre Riskleri Azaltmanın Kuralları
 • Vesaik Mukabili İşlemlerde URC 522 Saylı Kurallara Uyum
 • Sağlanması İthalatçıyı ve İhracatçıyı Belli Konularda Riskten Korur
 • Mal Bedelinin Ödenmeme ve Vesaikin Bankadan Çekilmemesi,
 • Malların İthalatçı Tarafından Kabul Edilmemesi Riskinin Ortadan Kaldıran Önlemler
 • İthalatçı Tarafından Malların Çekilmeyerek Bilinçli Olarak Gümrüğe Bırakılmasının Önlenmesi, Gümrüklerin Mallara El Koyma Riski Ortadan Kaldırılması
 • Vadeli İşlemlerde Poliçe Bedelinin Zamanında Ödenmeme
 • Riskine Karşı Poliçeye Aval Verilmesi, Risklerin Sıfırlanması
 • Müşteri Kabullü Poliçeye Bir Bankanın Aval Vermesi Riskleri
 • Hangi Ölçüde Ortadan Kaldırır?
 • Peşin Alışverişlerde Risklerimizi Azaltmanın Yolları
 • Mal Mukabili İşlemlerde Risklerimizi Azaltmanın Yolları
 • Akreditifli İşlemlerde UCP 600 Sayılı Broşüre Uyum Sağlanması
 • Hem İthalatçıyı Hem De İhracatçıyı Korur
 • Akreditiflerde Rezerv Riskini Nasıl Azaltabiliriz?
 • Akreditifte Amirin İflas Etmesi İhracatçı Açısından Bir Risk Tescil Eder Mi?
 • Akreditifte Amir Bankanın Mali Güçlük İçine Düşme Riski Olasılığı İçin Hangi Önlem Alınabilir?
 • Akreditiflerde Teyit Bankasının İflas Etme Riskine Karşı Nasıl Önlem Alınabilir?
 • Akreditiflerde Rambursman Bankasının İflası Halinde Riskler
 • Nasıl Ortadan Kaldırılabilir?
 • Akreditifte Rambursaman Bankasının Var Olması, Paranın Mutlaka Alınacağı Anlamına Gelir Mi? Gelirse Hangi Yol İzlenmeli?
 • Akreditifte Amir Bankanın Mali Güçlük İçine Düşmesi Olasılığı İçin Alınacak Önlemler ve Riskin Ortadan Kaldırılması
 • Akreditiflerde Teyit Bankasının İflas Etmesi Halinde Riski Nasıl Ortadan Kaldırabiliriz?
 • Akreditiflerde Bankaların Riski, Akreditif Evrakının Postada Kaybolması Olasılığı İçin Nasıl Önlem Alınabilir?
 • Akreditifler Ne Kadar İthalatçıyı Koruyor?
 • Akreditifler Ne Kadar İhracatçıyı Koruyor?
 • Uluslararası Ticarette En Büyük Risk Bilgisizlik ve Eğitimsizliktir. Bu Riskler Rahatlıkla Ortadan Kaldırılabilir.
 • Temiz ve Risksiz Dış Ticaretin Kurallarının Özeti

Eğitmen Özgeçmişi – Reşat Bağcıoğlu:    

Akademik eğitim

Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara İngilizce öğretmenliğinden mezun oldu.

 

Bankacılık kariyeri

1982 Yılında Dışbank (daha sonra sırasıyla Fortis Bank ve TEB ile birleşti) Mersin’de kambiyo, dış işlemler ve krediler departmanında görev yaptıktan sonra aynı bankanın Mersin Serbest Bölgesi Şubesi’ne şube müdürü olarak atandı. 10 yıl şube müdürlüğü yapan Bağcıoğlu’nun 25 yıllık bankacılık misyonu süresinde kendi bankasında 12 yıl iç eğitmen olarak dış işlemler ve kambiyo eğitmenliği görevini de sürdürmüş ve 2007 Mayıs ayında emekli olmuştur.

 

Eğitimcilik

Emeklilik sonrası, başta Türk Eximbank – Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. ve TBB -Türkiye Bankalar Birliği – İstanbul ve T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara İdare Merkezi olmak üzere çeşitli kamu ve özel bankaların eğitim ve gelişim müdürlüklerindeki eğitimler, yüksek okullar,  dış ticaret şirketleri, çeşitli illerdeki ihracatçı birliklerinde dış ticaret, Akreditif, kambiyo, Türk Eximbank kredileri ve Garanti Programları, döviz kredileri eğitmenliği yapmaya başladı.

 

Akademisyenlik

Diğer taraftan 2015 yılında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü son sınıfta Dış Ticaret (II) dersinde akademisyen olarak görev alarak kendi hazırladığı Dış Ticaret kitabını aynı okulda ders kitabı olarak okutmuştur.  Çeşitli üniversiteler, MYO’da eğitimler ve konferanslar vermektedir.

 

Bağcıoğlu’nun kendine ait www.rblecturer.com adlı web sitesi ve aynı sitede yayımlanan çeşitli dış ticaret ve kredi kitapları mevcut olup Finans Kulüp – Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı İstanbul (www.finanskulup.org.tr) üyesidir.

 

Köşe yazarlığı

9.600’den fazla  üyesi bulunan Satınalma Dergisi (www.satinalmadergisi.com) ’nde her ay Dış Ticaretteki Riskler,  her 7 günde bir dış ticaret konulu 7 gün 7 gündem isimli yazılarım ile birlikte Denizli İhracatçı Birlikleri’nin çıkartmış olduğu DENİB Aktüel  dergisinde yazılarım yayımlanmaktadır.

 

Danışma kurulu üyeliği

Satınalma Dergisi’nin sektörel dış ticaret danışma kurulu üyesidir.

Haliç Üniversitesi, MYO Lojistik Bölüm Danışma Kurulu Üyeliği

Uludağ Üniversitesi Yenişehir MYO, Dış Ticaret Bölümü danışma kurulu üyeliği