GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

DUYURU MALEZYA AVUSTRALYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ İÇİN KONAKLAMA-TRANSFER/ARAÇ TAHSİS VE SALON KİRALAMA KONULARINDA HİZMET SATIN ALIMI YAPILACAKTIR. 6 Eki 2023

DUYURU MALEZYA AVUSTRALYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ İÇİN KONAKLAMA-TRANSFER/ARAÇ TAHSİS VE SALON KİRALAMA KONULARINDA HİZMET SATIN ALIMI YAPILACAKTIR.

Satın Alınacak Hizmete İlişkin Bilgiler:
Malezya’nın Kuala Lumpur ve Avustralya’nın Sidney şehirlerinde düzenlenecek “Malezya
Avustralya Sektörel Ticaret Heyeti” için BİRLİK’in organize edeceği Heyet için (ortalama
20-30 kişi) Ek de yer alan “Teknik Şartnamede” belirtilen şekilde hizmet alınacaktır.
Teklife İlişkin Bilgiler:
1. Tekliflerin yazılı olarak kapalı zarf içerisinde olması,
2. Teklif mektuplarında teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.
3. Teklif mektupları teklif veren tarafından imzalanmalıdır.
4. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya
şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan
kısmı da teklif veren tarafından imzalanmalıdır.
5. Teklifin Konusu: Malezya Avustralya Sektörel Ticaret Heyeti Kapsamında
Konaklama- Transfer/Araç Kiralama ve Salon Kiralama Hizmeti
6. Teklif İsteyen Kurum: Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birlikleri
7. Teklif İsteyen Kurum Adresi: Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No:3
Şehitkamil/Gaziantep
8. Telefon: 342-2110500, Faks: 342-2110509-10, E-Posta: idari@gaib.org.tr
9. Teklif Verme Süresi: 10 Ekim 2023 Salı günü saat 13:00’e kadar
Tekliflerin, yukarıda kurum adresi olarak belirtilen Birliğimiz adresine teklif verme son tarihi
olan 10 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 13:00’e kadar elden ya da posta yoluyla teslim
edilmesi gerekmektedir.
EK: Teknik Şartname (4 Sayfa)