Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

İhracı Kayda Bağlı Mallar Pirinç İhracatı

İhracı Kayda Bağlı Mallar Pirinç İhracatı

Orta Anadolu İhracatçı (OAİB) Birlikleri’nden alınan bir yazıda, 28/09/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2018/8) marifetiyle “Pirinç (GTP:1006)” ürününün İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği bildirilmektedir.
Bu çerçevede “Pirinç (GTP:1006)” ihracatına ilişkin kayıt uygulama prosedürlerinde değişikliğe gidilmiş olup, konu hakkında bilgi almak için OAİB’e (Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri) bağlı İhracat Şubesi ile (0312 447 27 40 Dahili 1401 – 1402- 1403 – 1404 – 1405) iletişime geçilmesinin gerektiği belirtilmektedir.