Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

İhracı Kayda Bağlı Mallar - Arpa, Buğday ve Bu Ürünlerin Kırıkları

İhracı Kayda Bağlı Mallar - Arpa, Buğday ve Bu Ürünlerin Kırıkları

Sayın Üyemiz, bilindiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7) marifetiyle “Buğday ve mahlut:(GTP:10.01)”, “Arpa:(GTP:10.03)”, ile “Arpa kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın (GTİP: 1104.29.04.00.00); Yuvarlatılmış (GTİP: 1104.29.05.00.00); Diğerleri (GTİP:1104.29.08.00.00))”, “Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler (GTİP: 1103.20.60.00.00); Buğday yassılaştırılmış taneler(GTİP: 1104.19.10.00.11); Flokon halindeki taneler (GTİP: 1104.19.10.00.12); Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın (GTİP: 1104.29.17.00.00); Yuvarlatılmış, (GTİP: 1104.29.30.00.00); Sadece iri parçalar halinde ufalanmış (GTİP:1104.29.51.00.00);Diğerleri (GTİP: 1104.29.81.00.00)) ürünleri İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiş olup söz konusu ürünlerin ihracatının kayda alınmasında Ticaret Bakanlığı muhtelif talimatları doğrultusunda, sadece Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) koordinatör olarak atanmış ve kayıt işlemlerinin yalnızca OAİB tarafından gerçekleştirildiği aktarılmaktadır.
Bu kapsamda yukarıda bahse konu ürünler içerisinde yer alan;
• Buğday ve mahlut:(GTP:10.01)
• Arpa:(GTP:10.03)
• Arpa kırıkları: (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın (GTİP: 1104.29.04.00.00); Yuvarlatılmış (GTİP:1104.29.05.00.00); Diğerleri (GTİP:1104.29.08.00.00))
• Buğday kırıkları: (Buğdaydan peletler (GTİP: 1103.20.60.00.00); Buğday yassılaştırılmış taneler (GTİP: 1104.19.10.00.11); Flokon halindeki taneler (GTİP: 1104.19.10.00.12); Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın (GTİP: 1104.29.17.00.00); Yuvarlatılmış, (GTİP: 1104.29.30.00.00); Sadece iri parçalar halinde ufalanmış (GTİP:1104.29.51.00.00); Diğerleri (GTİP: 1104.29.81.00.00)),ürünlerinin ihracat prosedüründe düzenlemeye gidilmiş olup konu ile ilgili detayların öğrenilmesi ve gerekli evrakların temini için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) Kayda Bağlı İhracat Birimi ile (0312 447 27 40 Dahili 1401 – 1402 -1403 – 1404 – 1405) iletişime geçilmesi gerektiği bildirilmektedir.