Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

“İHRACAT BEDELLERİNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞI” VE “YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİNİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİ” HAKKINDA MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

“İHRACAT BEDELLERİNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞI” VE “YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİNİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİ” HAKKINDA MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Sayın Üyemiz,

TCMB İhracat Genelgesi’nde “İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı EK MADDE-1, 10 Haziran 2024 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılarak yerine aynı tarihten itibaren EK MADDE-2 yürürlüğe konmuştur. TCMB 07.06.2024 tarihinde İhracat Genelgesi’nde, yürürlük tarihi 10.06.2024 olmak üzere yapılan değişiklikle İhracat Bedellerinin bankaya ve oradan TCMB’ye satışı öngörülen oran; en az %30 olarak yeniden belirlenmiştir.

Ayrıca, 8 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete''de yer alan Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/14) ile firmaların döviz dönüşüm süreçlerine yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240608-5.htm adresinden erişim sağlanmakta olup ilgili mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerine rica olunur.

 

Bülent KAYALI

Genel Sekreter