Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Çin Menşeli Benzinli ve Hibrit Motorlu Otomobillere Ek Gümrük Vergisi Uygulanacak

Çin Menşeli Benzinli ve Hibrit Motorlu Otomobillere Ek Gümrük Vergisi Uygulanacak

8 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8639) ile yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.


Buna göre, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatında 'İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı uygulanır.' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

 

Sirküler_24_111

Yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün (8 Temmuz 2024) yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240608-2.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.