Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Buğday Unu İhracatı ve DİR Uygulamaları

Buğday Unu İhracatı ve DİR Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün görüş ve talepleri doğrultusunda; buğdayda yurt içi arz/talep dengesinin ihracat marifetiyle sağlanması ve DİR kapsamındaki ithalatın iç piyasada üretici aleyhine fiyat baskısı oluşturmasının önlenebilmesini teminen;

  • 08.06.2024 tarihinden itibaren 1000 rejim kodlu kati buğday unu ihracatına izin verilmesi,
  • 1001 GTP’li buğday ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 21 Haziran 2024-15 Ekim 2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tüm DİR rejim kodlarından buğday ithalatına yönelik gümrük beyannamelerine tescil verilmemesi ve 215 nolu özel şartın (İşbu belge kapsamında 21 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) buğdayın sadece yurt içinden alımı yapılabilir. Kapatma esnasında buğday ithalatı yapıldığının tespiti halinde, bu eşya için müeyyide uygulanır.) 08.06.2024 tarihinden sonra düzenlenecek olan DİİB’lere ve halihazırda taahhüt hesabı açık durumda olan DİİB’lere derç edilmesi yönünde karar alındığı ifade edilmektedir.