Halı İhracatçıları Birliği

Haberler

AVRUPA BİRLİĞİ SANAYİ STRATEJİSİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ EYLEM PLANI (AYM-4) RAPORU 5 Eki 2022

AVRUPA BİRLİĞİ SANAYİ STRATEJİSİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ EYLEM PLANI (AYM-4) RAPORU

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından yeniden büyüme stratejisi olarak da adlandırılan Avrupa Yeşil Mutabakatı açıklanmıştır. Bu büyüme stratejisi 2050 yılına kadar iklim nötr ilk kıta olma gibi çevresel boyutlarının yanında özellikle ekonomik ve ticari yönlere de sahiptir. AB yeşil, kapsayıcı, rekabetçi ve kimseyi arkada bırakmama sloganı ile yeni bir ticari ve ekonomik sistem planlamaktadır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, açıklandığı günden itibaren çeşitli politika alanlarında birçok strateji ile karşımıza çıkmaktadır ve gelinen noktada ihtiyaçlara göre mutabakat sürekli olarak güncellenmektedir. Bu doğrultuda AB, sanayi stratejisini de güncellemekte ve sürdürülebilir ekonomiye doğru bir dönüşüm gerçekleştirmektedir. AB tarafından açıklanan Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, AB’nin yeni sanayi stratejisinin merkezinde yer almaktadır. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nda; AB, sınırları içerisine girecek olan ürünlerin, üretiminden tüketimine kadar olan tüm süreçleri takip etmeyi, ürün yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir ürün yaklaşımını benimsemeyi hedeflemektedir ve atıkları azaltan, geri dönüşümü teşvik eden, kaynak verimli, yeni bir üretim modeli sunmaktadır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında açıklanan Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, yeni tedarik zincir yapısını beraberinde getirmektedir ve başta tarım, tekstil, inşaat, enerji sektörleri olmak üzere birçok sektörü doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla ihracatının büyük bir kısmını AB’ye gerçekleştiren Türkiye için, Avrupa Yeşil Mutabakatı önemli bir dönüşüm öngörmektedir. Bu kapsamda; Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getirdiği fırsatları ve tehditleri analiz ederek ihracatçılarımızı etkileyebilecek tüm başlıkları sırasıyla incelediğimiz rapor serimizin dördüncüsünü sizlere sunmaktayız. Genel Sekreterliğimiz uzmanlarınca hazırlanan “Avrupa Birliği Sanayi Stratejisi ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (AYM-4) Raporu” ekte yer almaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.

EK: Avrupa Birliği Sanayi Stratejisi ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (AYM-4) Raporu (18 Sayfa)