Halı İhracatçıları Birliği

İthalat ve İhracat İşlemlerinde Finansal Okuryazarlık-Reşat Bağcıoğlu

İthalat ve İhracat İşlemlerinde Finansal Okuryazarlık-Reşat Bağcıoğlu


Reşat Bağcıoğlu

 İthalat ve İhracat İşlemlerinde Finansal Okuryazarlık

30 Temmuz 2024, Salı, 14.00-17.00, ZOOM Online Platformu

Eğitim İçeriği:

 • Ticaretin Finansmanı
 • Türk Eximbank Kredileri
 • Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası
 • Banka Kredileri
 • Banka Kredileri / Nakdi Kredileri
 • Banka Kredileri / Gayri nakdi Kredileri
 • Kabul Kredili İşlemler: Müşteri Kabul, Banka Avallı İşlemler
 • İhracat İşlemlerinde Kullanılan Finansman Ürünleri/ Döviz Kredileri,
 • Gayri nakdi Krediler
 • Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme, Açıklaması,
 • Kabul Kredili Müşteri Kabullü Poliçeler
 • Poliçe Nedir
 • Poliçenin Tarafları
 • Poliçenin Hukuki Yönden İncelenmesi
 • Poliçenin Cirosu
 • Poliçenin Protestosu
 • Müşteri Kabullü Poliçe Ve Özellikleri
 • Borçlusu Tarafından Vadesinde Ödenmeyen Poliçelerin Akıbeti Ne Olur?
 • Banka Avali
 • Kabul Kredili Banka Avallı İşlem.
 • Garantör Bankanın Misyonu,
 • Banka Avalli Poliçenin Özellikleri
 • Poliçenin İskontosu
 • P/N – Promıssory Note
 • P/N Nedir Özellikleri
 • P/N Kim Tarafından İmzalanır?
 • Gerçek P/N İncelemesi
 • Garantisiz P/N
 • Garantisiz P/N Ve Protesto
 • Garantili P/N
 • Garantili P/N Özellikleri
 • Gayrinakdi Krediler – Akreditif Özellikleri
 • Akreditifin Tarafları
 • Akreditifin Finansmanı
 • Akreditifin Post finansmanı
 • Down Payment Akreditif
 • Down Payment Akreditif Ve Finansman
 • Finansmanı Yurt Dışından Sağlanan Dış Ticaret İşlemleri
 • Prefinansman
 • Post finansman
 • Sendikasyon Kredileri


 

Eğitmen Özgeçmişi-Reşat Bağcıoğlu:

 Akademik eğitim


Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara İngilizce öğretmenliğinden mezun oldu.


Bankacılık kariyeri


1982 Yılında Dışbank (daha sonra sırasıyla Fortis Bank ve TEB ile birleşti) Mersin’de kambiyo, dış işlemler ve krediler departmanında görev yaptıktan sonra aynı bankanın Mersin Serbest Bölgesi Şubesi’ne şube müdürü olarak atandı. 10 yıl şube müdürlüğü yapan Bağcıoğlu’nun 25 yıllık bankacılık misyonu süresinde kendi bankasında 12 yıl iç eğitmen olarak dış işlemler ve kambiyo eğitmenliği görevini de sürdürmüş ve 2007 Mayıs ayında emekli olmuştur.

Eğitimcilik:
Emeklilik sonrası,

 • TBB -Türkiye Bankalar Birliği – İstanbul,
 • C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara İdare Merkezi,
 • Türk Eximbank – Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. ,
 • TMSF – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul olmak üzere
 • Çeşitli kamu ve özel bankaların eğitim ve gelişim müdürlüklerindeki eğitimler,
 • Yüksek okullar, üniversiteler
 • Dış ticaret şirketleri,
 • Çeşitli illerdeki farklı ihracatçı birliklerinde,
 • İzmir Ticaret Sanayii Odası,
 • Denizli Ticaret Odası’nda
 • İSO AKADEMİ İstanbul Sanayii Odası’nda.
 • TOR AKADEMİ Gebze, Dış Ticaret Okulu’nda ve
 • KPMG AKADEMİ İstanbul’da (https://kpmgakademi.com/egitmenlerimiz/resat-bagcioglu-119)


çözüm ortağı olarak dış ticaret, finansman ve bankacılık, Türk Eximbank faaliyetleri ve garanti programları konularında eğitimler vermeye devam etmektedir.


Akademisyenlik:

Diğer taraftan 2015 yılında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü son sınıfta Dış Ticaret (II) dersinde akademisyen olarak görev alarak kendi hazırladığı Dış Ticaret kitabını aynı okulda ders kitabı olarak okutmuştur. Uludağ Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi gibi çeşitli üniversiteler, MYO’da eğitimler ve konferanslar vermektedir. Bağcıoğlu’nun kendine ait www.rblecturer.com adlı web sitesi ve aynı sitede yayımlanan çeşitli dış ticaret ve kredi kitapları mevcut olup Finans Kulüp – Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı İstanbul (www.finanskulup.org.tr) üyesidir.


ICC – International Chamber Of Commerce / Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi üyeliği: (https://icc.tobb.org.tr/)


Reşat Bağcıoğlu; Uluslararası ticaretin kurallarını belirleyen ve ülkemizde seçkin üyeleri bulunan ICC – International Chamber Of Commerce Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı’nın (https://icc.tobb.org.tr/icct-uyeler.php) üyesidir.


Köşe yazarlığı:
10.000’den fazla üyesi bulunan Satınalma Dergisi (www.satinalmadergisi.com)’nde her ay Dış
Ticaretteki Riskler, her 7 günde bir dış ticaret konulu “7 GÜN 7 GÜNDEM” isimli yazılarım
yayımlanmaktadır.


Dernek ve Danışma kurulu üyeliği:

 • Satınalma Dergisi’nin Sektörel Dış Ticaret Danışma Kurulu Üyeliği
 • Haliç Üniversitesi, Myo Lojistik Bölüm Danışma Kurulu Üyeliği
 • Uludağ Üniversitesi Yenişehir Myo, Dış Ticaret Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği
 • Tor Akademi Gebze (Torakademi.Com) Danışma Kurulu Üyeliği
 • Dışyönder – Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Üyeliği Ve Köşe Yazarlığı
 • Finans Kulüp – Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Üyeliği