Halı İhracatçıları Birliği

TGK- Gıdalardaki Mikotoksin ve Bitkin Toksinleri Seviyelerinin Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri

TGK- Gıdalardaki Mikotoksin ve Bitkin Toksinleri Seviyelerinin Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan muhtelif yazılarda, "Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” ve “Gıdalardaki Bitki Toksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” taslaklarına ilişkin görüş talep edildiği bildirilmekte olup söz konusu taslakların ekte iletildiği bildirilmektedir.


Bu bağlamda taslak Tebliğlere ilişkin varsa olası görüşlerin ekte yer alan görüş formuna işlenerek 26 Haziran 2024 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( ercankarayagiz@gaib.org.tr )  iletmesi hususunda bilgileri ve gereğini rica olunur.