Halı İhracatçıları Birliği

İhracat Taahhüt Hesabı Kapatılmamış Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre İmkanı Tanındı

İhracat Taahhüt Hesabı Kapatılmamış Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre İmkanı Tanındı

14 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2) ile ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış eşyalar için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine ek süre verildi. Buna göre, 1 Ocak 2021-14 Haziran 2024 tarihlerinde ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış bazı altın ve kıymetli metal ürünleri (71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları) dışındaki eşyalar için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine ek süre verilebilecek. Ek süre, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması şartıyla, başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren orijinal izin süresinin yarısını geçmemek üzere tanınacak.
Dahilde işleme rejimi kapsamında firmaların ihraç edecekleri ürünlerin bünyesinde kullandıkları girdiler, yurt dışından ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan gümrük muafiyetli olarak ithal edebiliyor. Firmaların, ithal edilen girdileri işleyerek belge süresi içerisinde ihraç etme yükümlülüğü bulunuyor.
Dahilde işleme izin belgelerine tanınan ek süre imkanının, özel düzenlemelere tabi belirli sektörler dışındaki dahilde işleme izni kullanan ihracatçı firmaların taahhütlerini yerine getirebilmesini sağlaması ve Türkiye'nin ihracat artışına katkıda bulunması amaçlanıyor.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240614-3.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.