Halı İhracatçıları Birliği

ABD Alüminyum Folyo İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

ABD Alüminyum Folyo İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli “Alüminyum Folyo” (ABD gümrük tarife cetveline göre 7607.11.3000, 7607.11.6090, 7607.11.9030, 7607.11.9060, 7607.11.9090, ve 7607.19.6000 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 2021 yılından bu yana anti-damping önlemi ve sübvansiyona karşı telafi edici önlem yürürlükte olup, mezkur ürüne yönelik anti-damping önlemi kapsamında 23 Eylül 2021-31 Ekim 2022 dönemi için, sübvansiyona karşı telafi edici önlem kapsamında ise 5 Mart 2021-31 Aralık 2021 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmalarının yürütüldüğü ifade edilmektedir.


Söz konusu anti-damping soruşturmasının nihai kararı 10 Haziran 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olup anılan karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-06-10/pdf/2024-12653.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir. Buna göre, firmalar için %1,41 ile %1,88 arasında değişen oranlarda damping marjının hesaplandığı vurgulanmaktadır.


Bununla birlikte, mezkur sübvansiyon soruşturmasının nihai kararı ise 10 Haziran 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olup anılan karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-06-10/pdf/2024-12654.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür. Buna göre, firmalar için %0,50 ile %1,15 oranlarında sübvansiyon marjının hesaplandığı ifade edilmektedir.