Halı İhracatçıları Birliği

ABD Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping Önlemi ve Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Önlem Soruşturmaları

ABD Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping Önlemi ve Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Önlem Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemizin yanı sıra Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Hindistan, Endonezya, İtalya, Malezya, Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli, alüminyum ekstrüzyon ürünleri (Aluminum Extrusions) ithalatına yönelik dampinge karşı önlem ve yine ülkemizin yanı sıra ÇHC, Meksika ve Endonezya menşeli söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik sübvansiyona karşı telafi edici önlem soruşturmalarının yürütüldüğü bildirilmektedir.


Bu çerçevede, 7 Mayıs 2024 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ön kararda ilgili kararın yayım tarihi itibarıyla ihracatçılarımıza %45,41 ila % 605,72 arasında değişen oranlarda dampinge karşı geçici önlem uygulanacağı belirtilmektedir.


Bu defa, 5 Haziran 2024 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve ekte yer alan bildirimde, ön hesaplamalarda bulunan önemli hatalar nedeniyle güncellenmiş olan ön karar uyarınca ihracatçılarımıza uygulanacak dampinge karşı geçici önlemin %10,11 ila %48,43 arasında değişen oranlarda hesaplandığı ifade edilmektedir. Öte yandan, mezkur bildirimde nakdi teminatın %9,91 ila %37,26 arasında değişen oranlar üzerinden alınacağı belirtilmektedir.


Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından yayımlanan ve ekte yer verilen bildirim uyarınca, ilgili tarafların ürün tanımına ilişkin görüşlerini (scope comment) 10 Haziran 2024 tarihine kadar ve söz konusu görüşlerle ilgili iddialarını (rebuttal comment) ise 17 Haziran 2024 tarihine kadar ACCESS üzerinden iletebilecekleri belirtilmektedir. Bununla birlikte, anılan görüş ve iddiaların iletilmesine ilişkin olarak ilgili taraflara ek süre tanınmayacağı ve söz konusu tarihlerden itibaren ilgili taraflara ürün tanımı ile ilgili olarak görüşlerini ifade etmeye yönelik ek imkanlar sunulmayacağı ifade edilmektedir.