GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

AVRUPA BİRLİĞİ EMİSYON TİCARET SİSTEMİ VE SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (AYM-5) RAPORU 29 Kas 2022

AVRUPA BİRLİĞİ EMİSYON TİCARET SİSTEMİ VE SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (AYM-5) RAPORU

Sayın Üyemiz,

 

Malumları olduğu üzere, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından yeniden büyüme stratejisi olarak da adlandırılan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) açıklanmıştır. Bu büyüme stratejisi 2050 yılına kadar iklim nötr ilk kıta olma gibi çevresel boyutlarının yanında özellikle ekonomik ve ticari yönlere de sahiptir. AB yeşil, kapsayıcı, rekabetçi ve kimseyi arkada bırakmama sloganı ile yeni bir ticari ve ekonomik sistem planlamaktadır.

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı, açıklandığı günden itibaren çeşitli politika alanlarında birçok strateji ile karşımıza çıkmaktadır ve gelinen noktada ihtiyaçlara göre mutabakat sürekli olarak güncellenmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatının sera gazı azaltım hedeflerini gerçekleştirilmesi için önemli bir düzenleme olan, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” (SKDM) gündemdedir. Bu mekanizma ile AB, sınırları içerisinde uyguladığı emisyon ticaret sistemini, uluslararası bir boyuta taşımayı hedeflemektedir. SKDM, AB içindeki üreticileri, dışarıdaki üreticilere karşı korumayı amaçlamaktadır. Çünkü AB’li üreticilerin karbon ile ilgili çeşitli vergilere tabi oluşu, onları diğer üreticilerin karşısında dezavantajlı duruma getirmektedir. Bu durum bir yandan da içerideki üreticinin birlik sınırları dışında üretimine ve yatırımına neden olmaktadır, dolasıyla da karbon kaçağı riski oluşmaktadır. SKDM ile AB, karbon kaçağı riskini ortadan kaldırıp, Avrupa rekabetçiliğini koruyup, iklim nötr hedeflerine ulaşacaktır. 2023 itibari ile uygulanmaya başlayacak olan SKDM’de öncelikle demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento ve elektrik enerjisi sektörleri belirlenmiştir.

 

SKDM, ihracatının büyük bir kısmını AB’ye gerçekleştiren Türkiye için önemlidir. Türkiye’nin AB’ye ihraç ettiği ürünler incelendiğinde büyük bir kısmının karbon yoğun ürünlerden oluştuğu görülmektedir. İleride kapsamının daha da genişlemesi beklenen SKDM nedeniyle, Türkiye’nin gerekli hazırlıkları yapması gerekmektedir. AB’deki sisteme uyumlu bir emisyon ticaret sistemine sahip olması pazardaki rakiplerine karşı büyük avantaj sağlayacaktır. Aksi takdirde Türkiye’nin ürünlerini AB’ye ihraç edebilmesi için karbon yoğunluğu ile ilgili gerekli vergileri ödemesi kaçınılmaz bir mali yük oluşturacaktır. Bu kapsamda; Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getirdiği fırsatları ve tehditleri analiz ederek ihracatçılarımızı etkileyebilecek tüm başlıkları sırasıyla incelediğimiz rapor serimizin beşincisini sizlere sunmaktayız. Genel Sekreterliğimiz uzmanlarınca hazırlanan “Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (AYM-5) Raporu” ekte yer almaktadır.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

EK: Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (AYM-5) Raporu (24 Sayfa)