GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Ticari Hayatta Sözleşmenin Önemi-Yasin Ekmen-Ayşegül Sezgin HUYSAL

Ticari Hayatta Sözleşmenin Önemi-Yasin Ekmen-Ayşegül Sezgin HUYSAL


Yasin Ekmen-Dr. Ayşegül Sezgin Huysal

Ticari Hayatta Sözleşmenin Önemi ve Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğitimi  

26 Ekim 2021, Salı Günü, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu

 

Eğitim İçeriği:

  • Sözleşme Nedir ve Önemi
  • Sözleşme Hazırlanması
  • Sözleşmenin Etkisi
  • Sözleşme Müzakereleri
  • Sözleşmede Hazırlığında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Sözleşmenin Önemli Bölümleri
  • Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü

 

Eğitmen Özgeçmiş-Yasin Ekmen-Dr. Ayşegül Sezgin Huysal:

Yasin Ekmen, Marmara Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Cardiff (İngiltere) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Tahkim alanında yüksek lisansını tamamlamış olup halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere’de bulunduğu dönemde çeşitli hukuk firmalarında ve merkezlerinde tercümanlık, yasal temsilci ve dosya avukatlığı görevlerinde bulunmuştur.Ekmen, ISTAC’a katılmadan önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) uzman hukukçu ve daha sonra Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda fiili olarak TOBB Tahkim Divanı Sekreterliğini de yürütmüştür. Ekmen, TBMM Kanun Komisyonlarında TOBB temsilcisi olarak özel sektörü ilgilendiren bütün kanun tasarıları görüşmelerinde bulunmuş ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) TOBB temsilcisi olarak görev yapmıştır. İstanbul Tahkim Merkezi Kanunun hazırlık çalışmalarında ve İstanbul Tahkim Merkezinin kuruluşunda aktif rol almıştır ve Nisan 2019’dan itibaren ISTAC Genel Sekreteri ve Divan üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ayşegül Sezgin Huysal, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Uluslararası Ticari Tahkim alanında uzmandır. Dr. Sezgin Huysal, Galatasaray Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamlamıştır. Doktorasını da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Dr. Sezgin Huysal aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Dr. Sezgin Huysal birleşme devralma, alım satım sözleşmeleri, şirketlerin kuruluşunun da yer aldığı birçok proje ve uyuşmazlıkta, Avrupa ve Ortadoğu da dâhil olmak üzere Türkiye ve daha birçok ülkede çalışmıştır. Dr. Sezgin Huysal ticaret hukuku, fikri haklar ve şirketler hukuku alanlarında kapsamlı şekilde kitap ve makaleler yazmıştır. Dr. Sezgin Huysal uzun süre Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’nda görev aldıktan sonra,  Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı'nda görev yapmaya başlamıştır. Dr. Sezgin Huysal Medipol Üniversitesi’nde Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku dersleri dahil olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.  Dr. Sezgin Huysal’ın anadili Türkçe olup Fransızca ve İngilizceyi de akıcı şekilde kullanmaktadır.