GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu- Cihat Seçgin

Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu- Cihat Seçgin


Cihat Seçgin

Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

20 Aralık 2022, Salı, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu

Eğitim İçeriği:

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedir? Kanun kimleri kapsamaktadır?
 • Kişisel Veri Nedir?
 • Veri Kavramı Nedir?
 • Veri İşleme Faaliyeti Nedir?
 • Açık Rıza Nedir? Hangi koşullarda açık rıza aranır? Hangi koşullarda açık rıza aranmasına gerek yoktur?
 • Veri Sorumlusu Kimdir?
 • Veri İşleyen Kimdir?
 • Veri Sahibi Kimdir?
 • Kişisel Verilerin İhlal Edilmesi ve İhlal Halinde Neler ile Karşı Karşıya Kalınacağı Hususu
 • Veri Koruma Hukukunun Temel Kavramları
 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Bu Kapsamda Esas Olan Temel İlkeler
 • Veri İşleyen Kavramı ve İlgili Kişinin Haklarına İlişkin İlkeler
 • Veri Sorumlusunun Yasal Yükümlülükleri
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramı ve Bu Kavramın Beraberinde Doğan Özel Haller
 • Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Şekilde İşlenmesi Halinde İzlenebilecek Hukuki Yollar
 • Veri İhlallerine Karşı İkame Edilebilecek Dava Türleri
 • Veri İhlalinin Söz Konusu Olması Halinde Veri Sahibinin Tazminat Hakkı
 • Veri İhlaline Karşı Veri Sahibinin Kime Nasıl Başvuracağı ve Usulü
 • Soru Cevap

 

Eğitmen Özgeçmişi-Cihat Seçgin:

 

 • Süreç bazlı proje Yöneticisi
 • Prince2 Sertifikalı Yönetici

 

 • Yönetim Sistemleri ve Belgelendirme Danışmanı
 • ISO 27001 Baş Denetçi (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)
 • ISO 27701 Baş Denetçi (Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi)
 • ISO 9001 Baş Denetçisi (Kalite Yönetim Sistemi)
 • ISO 22301 (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi)