GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yüksek Riskli Bitkilerin AB’ye İhracatı

Yüksek Riskli Bitkilerin AB’ye İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 23 Nisan 2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2024/1162 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında ülkemizin başvurusu üzerine Avrupa Komisyonu ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda ülkemiz menşeli;


•Bir yaşına kadar yaprak ve anaç içermeyen tomurcuk ve kalemlerden oluşan, çıplak köklü, hareketsiz, yapraksız ve maksimum gövde çapı 3 cm olan aşılı bitkilerden oluşan dikim amaçlı Malus Domestica (elma) bitkileri ile,
•Maksimum 40 cm boyundaki üç yaşına kadar olan Berberis thunbergii (kadıntuzluğu) saksı bitkileri AB'ye ithalatta yüksek riskli bitkiler grubundan çıkarıldığı ifade edilmiştir.


Öte yandan, söz konusu Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında, Malus Domestica'ya ilişkin olarak ülkemizce hazırlanan başvuru dosyasında sunulan risk azaltıcı önlemlerin, söz konusu bitkinin Birlik topraklarına girişinden kaynaklanan riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için yeterli olduğu ve yönetmeliğin Annex II'sinde yer alan bu önlemlerin AB'ye ithalatta bitki sağlığı gereklilikleri olarak benimsenmesi gerektiği düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir. Berberis thunbergii saksı bitkilerinin ise Birlik topraklarına girişinden kaynaklanan bitki sağlığı riski "Bitki zararlılarına karşı koruyucu önlemlere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2016/2031 sayılı Tüzüğü'nün uygulanmasına yönelik yeknesak koşulları oluşturan 2019/2072 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü " Ek VII'sinde yer alan, ilgili özel gerekliliklerin sağlanması koşuluyla kabul edilebilir olarak değerlendirildiği belirtilmektedir.