GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

YOİKK Eylem Planı Çalışmaları Hk.

YOİKK Eylem Planı Çalışmaları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, 4 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı’nda, yeni dönem eylem planlarına ilişkin çalışmaların başlatılması ve önerilerin tematik bir yaklaşımla hazırlanması hususunun benimsendiği belirtilmekte ve Meclislerinden yeni eylem önerileri beklendiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda, geçmiş dönemde YOİKK gündemi için önerilen tedbirler ve diğer önemli hususlarla birlikte ilgili toplantıda vurgulanan iklim değişikliği ve yeşil ekonomi, dijital dönüşüm ve istihdam temalarına odaklanacak, somut çıktıları olan ve beş başlıkta gruplanabilecek eylem önerilerinin Ek’te sunulan tablo üzerine işlenerek 10 Kasım 2021 tarihine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedaalkan@gaib.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.