GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağında Düşürülen Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağında Düşürülen Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı

5 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8303) ile yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 12'ye, ham ayçiçeği yağında yüzde 22'ye düşürülerek uygulanan gümrük vergisine ilişkin düzenlemenin süresi uzatıldı.


Buna göre, söz konusu ürünlerde 15 Nisan 2024’te dolacak düşük gümrük vergisiyle ithalat imkanının süresi 22 Nisan 2024’e uzatıldı.

Resmî Gazete'nin 25 Ocak 2024 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yağlık ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçeği yağında ise 250 bin tonla sınırlı tarife kontenjanı açılmıştı. Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştı.


Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240405-7.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.