GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KETK) 17. Dönem Toplantısı Hk.

Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KETK) 17. Dönem Toplantısı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KETK) 17. Dönem Toplantısının 9 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi yöntemle düzenlenmesinin planlandığı ve bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere ihracatçılarımızın Çin pazarına girişte karşılaştıkları sorunların ve bu kapsamda ihracatçılarımızın talep ve değerlendirmelerinin bilinmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
İlgili toplantıda kullanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarına girişte karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerileri orijinal sorun bildirim formlarıyla birlikte, 1 Kasım 2021 tarihine kadar TİM’e gönderilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sedaaalkan@gaib.org.tr  ) gönderilmelidir.