GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Değişikliği

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Değişikliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağına ilişkin görüş talep edildiği bildirilmekte olup, söz konusu Yönetmelik taslağının ekte iletildiği bildirilmektedir.
Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüşlerin ekte iletilen görüş formuna işlenerek 15 Mart 2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (ercankarayagiz@gaib.org.tr) iletmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.
EK_06: Görüş Formu (1 Sayfa)
EK_06: Yönetmelik Taslağı (1 Sayfa)