GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

TGK Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğ Taslağı

TGK Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğ Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan TGK Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğ Taslağı’nın ekte gönderildiği belirtilmektedir.


Bahse konu tebliğ taslağına ilişkin olarak firmaların varsa görüş ve tekliflerinin 17/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( ercankarayagiz@gaib.org.tr ) gönderilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.