GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Taslak Meslek Standartları ile Taslak Yeterlilikler Hk.

Taslak Meslek Standartları ile Taslak Yeterlilikler Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) arasında imzalanan “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında gıda sektörüne yönelik olarak Dolum ve Paketleme Operatörü (seviye 4), Kurutma İşlem Operatörü (seviye 4) taslak meslek standartları ile taslak yeterliliklerinin hazırlanmış olduğu tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Bu çerçevede, anılan kurum tarafından hazırlanan taslak meslek standartları ile yeterliliklere ilişkin olarak görüş ve değerlendirmelerin anılan kuruma iletilmesini teminen https://www.ayto.org.tr/tr/proje/22  adresinde yer alan "Görüş ve Değerlendirme Formu"na işlenerek 12 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( sedaalkan@gaib.org.tr ) adresine gönderilmesi gerekmektedir.