GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

TARSİM'e Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Prim Oranları Belirlendi

TARSİM'e Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Prim Oranları Belirlendi

11 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8437) ile Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM), devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları belli olmuştur. Buna göre, Tarım Sigortaları Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planı'na göre, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2024 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı tespit edilmiştir.


• Havuzun üzerinde kalan kısım için yüzde 80 ile yüzde 95 arasında,
• Havuzun ve havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için yüzde 200 üzeri,
• Münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşlarına ilişkin yüzde 200'ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla,
• Münhasıran köy bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak yüzde 200'ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla

hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.

Hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzu'na aktarılacaktır.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240511-3.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.