GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hk.

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde yer alan Geçici 4' üncü ve Geçici 6'ncı maddeler kapsamındaki uygulamanın 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir. Güncellenen Geçici 4'üncü ve Geçici 6'ncı maddeler aşağıda yer almaktadır.
"GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:25/10/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. (01/08/2021-31/10/2021 tarihleri arasında ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz.)"
"GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (Değişik:25/10/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir."
Söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, T.C. Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan “İhracat Mevzuatı” bölümünden ( https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi ) ulaşılabilmektedir.