GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hk.

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkında malumat yayınlandığı bildirilmiştir.
Organik ürünlerin üretimi hakkında dönüşüm amacıyla dönemlerin geriye dönük olarak tanınmasına dair üye ülkeler tarafından sağlanacak bilgilere ilişkin 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün uygulanması hakkında belirli kuralları belirleyen 2020/464 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün bazı çevirilerini düzelten 2021/1921 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 5 Kasım 2021 tarihli ve L 391 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1907 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 390 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Hayvanlara veya insanlara bulaşabilen hastalıkların önlenmesi ve kontrolü hakkında 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak bazı listelenmiş hastalıklar ve programların onaylanmasına ilişkin belirli üye ülkelerin veya bölgelerin hastalıksız ve aşılanmamış durumunun onaylanmasına dair kuralları belirleyen 2021/620 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün II sayılı Eki’ni tadil eden 2021/1911 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Ardeche” ve “Cotnari” adlı coğrafi işaretli ürünlerde yapılan değişikliklere dair 2021/1912 ve 2021/1913 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/2013 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak bazı ürünlerin korunmasına ilişkin 2021/1914 ve 2021/1915 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Gıda maddelerinde kullanılan aroma ve gıda bileşenlerine ilişkin 1334/2008 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün I sayılı Ekini tadil eden 2021/1916 ve 2021/1917 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
“Fertőd vidéki sárgarépa” adlı ürünün AB’de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/1899 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 3 Kasım 2021 tarihli ve L 387 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Baltık denizinde 2022 yılı için bazı balıkçılık olanaklarına dair 2021/1888 sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Meyve ve sebze sektöründe pazarlama standartlarına dair 543/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1890 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Hayvansal yan ürünlerin ve türevlerinin ithalatı ve transit geçişine dair 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün XIV ve XV sayılı Ekleri’ni tadil eden 2021/1891 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Kanatlı etler ve yumurta sektörlerinde ve yumurta albümini için temsili fiyatların sabitlenmesi hakkında 1484/95 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1892 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
“Jambon sec de l’Île de Beauté”, “Lonzo de l’Île de Beauté” ve “Coppa de l’Île de Beauté” isimli ürünler için coğrafi işaretlerin korunmasına dair yapılan başvuruların reddedilmesi hakkında 2021/1879 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmî Gazetesi'nin 28 Ekim 2021 tarihli ve L 383 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün II, III ve V sayılı Ekleri’ni tadil eden 2021/1884, 2021/1881 ve 2021/1864 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi’nin L 382, L 380 ve L 377 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün II, III ve V sayılı Ekleri’ni tadil eden 2021/618, 2021/616 ve 2020/192 sayılı Komisyon Tüzükleri’nde yapılan düzeltmeler, AB Resmî Gazetesi'nin 28 Ekim 2021 tarihli ve L 382 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı’nı tadil eden 2021/1908 ve 2021/1872 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmî Gazetesi’nin L 390 ve L 379 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
Birleşik Krallık ile toplam izin verilen av miktarı üzerinde anlaşmaya varmak için yıllık istişarelerde AB pozisyonunun belirlenmesi hakkında 2021/1875 sayılı Konsey Kararı, AB Resmî Gazetesi'nin 26 Ekim 2021 tarihli ve L 378 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.