GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hk.

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumatın aşağıdaki gibi olduğu bildirilmektedir.
Organik ürünlerin üretimi hakkında dönüşüm amacıyla dönemlerin geriye dönük olarak tanınmasına dair üye ülkeler tarafından sağlanacak bilgilere ilişkin 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün uygulanması hakkında belirli kuralları belirleyen 2020/464 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün bazı çevirilerini düzelten 2021/1849 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 22 Ekim 2021 tarihli ve L 374 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1850 ve 2021/1794 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi’nin L 373 ve L 361 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün II, III ve IV sayılı Ekleri’ ni tadil eden 2021/1841, 2021/1842, 2021/1810, 2021/1807, 2021/1804 ve 2021/1795 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi’nin L 373, L 366, L 365, L 364 ve L 361 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
Domates kahverengi rugose meyve virüsünün (ToBRFV) AB’ye girmesini ve yayılmasını önlemek için uygulamalar hakkında 2020/1191 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1809 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 14 Ekim 2021 tarihli ve L 365 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Şarap sektöründe ulusal yardım programlarına dair 2020/600 ve 2021/78 sayılı Tüzükleri düzelten 2021/1785 ve 2021/1786 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi'nin 11 Ekim 2021 tarihli ve L 359 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.