GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Sardalya İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlanması Hk.

Sardalya İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlanması Hk.

28 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre konserve imalatında kullanılmak üzere sardalya balığı ithalatından gümrük vergisi alınmayacak.

Ekran Alıntısı2222
Bu amaçla ithal edilen Avrupa sardalya balığı türü ithalatına ek mali yükümlülük de uygulanmayacak.
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211028-3.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.