GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Sanayi İş Birliği Projelerinin Yapımına Fiyat Farkı İmkanı Tanındı

Sanayi İş Birliği Projelerinin Yapımına Fiyat Farkı İmkanı Tanındı

11 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 8444) ile sanayi işbirliği projeleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınmıştır.

Kararla sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirilmiştir.

Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden gereken şartları sağlayanlara, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecektir.

Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecektir.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Usul ve Esaslara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240511-10.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.