GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Polistirene İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

Polistirene İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/18) ile Asya ülkelerinden ithal edilen polistirene yönelik damping soruşturması açılmıştır.


Tebliğle, Çin, Çin Tayvanı, Hindistan, Güney Kore, Rusya ve Tayland menşeli 3903.19.00.00.00 ve 3903.90.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “Diğerleri” eşya tanımlı polistiren ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar tespit edilmiştir.


Yerli üretici tarafından yapılan başvuru üzerine, dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünün, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.


İnceleme sonucunda, soruşturma için gerekli yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı ve İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.


Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240514-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.