GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Peru- Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması Hk.

Peru- Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Peru tarafından "Konfeksiyon" ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine bildirim yapıldığı belirtilmektedir. Söz konusu bildirimin soruşturmanın Peru Ulusal Gümrük Tarifesi’nin 61, 62 ve 63’üncü fasılları (284 alt tarife başlığından oluşan) altında yer alan konfeksiyon ürünlerini kapsayacağı; soruşturmaya taraf olmak, görüş ve/veya kanıt sunmak isteyenlerin, soruşturma açılış kararının Peru Resmî gazetesinde yayımlanma tarihi olan 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde yazılı taleplerini iletebilecekleri belirtilmektedir.
Alınan yazıda devamla, korunma önlemi soruşturmaları sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabileceği; bununla birlikte, Bakanlıkları “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmiştir.