GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Organik Tarımda Gübre Kullanımına İlişkin Düzenlemeler Yapıldı

Organik Tarımda Gübre Kullanımına İlişkin Düzenlemeler Yapıldı

4 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yumuşak fosfat kayası içerikli ürünlerin sadece organik tarımda kullanılmasına yönelik düzenleme yapıldı.


Buna göre, Yönetmeliğin 18’inci maddesine, “(2) Sadece organik tarımda kullanılmak üzere Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan ürünler kullanılarak üretilen yumuşak fosfat kayası içerikli ürünlere tescil belgesi düzenlenir.” fıkrası eklendi.


Yönetmeliğe “İthal veya üretilmiş ürünlere uyum” başlığıyla eklenen geçici maddeye göre, söz konusu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişikliklere altı ay içerisinde uyum sağlanması zorunlu olacak. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilmiş veya üretilmiş bulunan Yönetmelik kapsamındaki ürünler son kullanma tarihine kadar piyasada bulunabilecek.


Yönetmeliğin Ek-2’sinde yapılan değişikliklerle gübreler için yeni tanımlamalar eklendi.


Yönetmeliğin Ek-3’ünde yapılan değişikliklerle Leonardite ürün tanımı yönetmeliğe eklendi.


Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240404-2.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.