GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi

Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından alınan yazıya atfen, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının tespiti ve giderilmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken görevlere dair, 19/4/2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu ve 2017/6 sayılı Genelgenin güncellenmesine ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Genelgeye ilişkin görüş talep edildiği bildirilmekte olup, söz konusu Genelge taslağının ekte iletildiği bildirilmektedir.
Bu minvalde taslak genelgeye ilişkin görüşlerin 26 Şubat 2024 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (ercankarayagiz@gaib.org.tr) iletmesi hususunda bilgileri ve gereğini rica olunur.
EK_01: Genelge Taslağı (6 sayfa)