GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Merkez Bankasının Zorunlu Karşılık Oranlarını Artırması Hk.

Merkez Bankasının Zorunlu Karşılık Oranlarını Artırması Hk.

9 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de, Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Bu kapsamda vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 19 olarak belirlendi.
Türk lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.
Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 24'ten yüzde 26'ya, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltildi.
Müstakrizlerin fonları kapsamında yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı da 200 baz puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı.
Yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında ise değişikliğe gidilmedi.

Ekran Alıntısı_s

28/10/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211109-3.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.