GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Lisanslı Depoculukta Tarım Ürünlerinin Azami Depolama Süreleri Uzatıldı

Lisanslı Depoculukta Tarım Ürünlerinin Azami Depolama Süreleri Uzatıldı

14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bazı tarım ürünlerine ilişkin lisanslı depoculuk uygulamasında azami depolama sürelerinin uzatılması kararlaştırılmıştır.


Buna göre, lisanslı depolarda yer alacak tarım ürünlerinin azami depolama süresi 24 aydan 36 aya çıkarılmıştır.


Ayrıca, Ticaret Bakanlığının Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, tebliğe konu tarım ürünlerinin hasat döneminden itibaren lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 12 aydan 18 aya yükseltildi. Bu süre, Toprak Mahsulleri Ofisine ait ürünler için 24 ay yerine 36 ay olarak belirlenmiştir.


Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240514-8.htm adresinden, Tebliğe ise https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240514-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.