GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kore Menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik" İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açıldı

Kore Menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik" İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açıldı

2 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/14) ile sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.


Buna göre, yerli üretici Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. firması tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.51, 7208.52, 7225.99 ve 7208.90.80 gümrük tarife pozisyonları ile 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.11, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7211.14.00.31.00, 7211.14.00.39.00, 7211.19.00.21.00, 7211.19.00.29.00, 7225.40.40.00.00 ve 7225.40.60.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik” (kalın levha) ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.


Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Güney Kore menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20’nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verildi.


Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240402-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.