GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kayda Bağlı İhracat Hk. (Kereste/4407)

Kayda Bağlı İhracat Hk. (Kereste/4407)

Malumları olduğu üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) 4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış olup söz konusu Tebliğ değişiklikleri kapsamında;
Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.’yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTİP:4407) (İhracı Yasak ve Ön izne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekindeki İhracı Yasak Mallar Listesinde bulunan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)
kayda bağlı mallar kapsamında alınmıştır. Söz konusu tebliğde de belirtildiği üzere İhracı Yasak Mallar Listesi’nde yer alan (Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur) ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı tüm rejim kodlarında yasaklı olduğundan, DİR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamında da bu ağaç türlerine ait kereste (GTİP:4407) ürünleri ihraç edilememektedir.
Bununla birlikte, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliklerinde alınan bir yazıda, mezkur ürünlerin DİR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamında ihracına izin verildiği belirtilerek söz konusu ürünlerin ihracını yapmak isteyen firmaların standart kayda bağlı ihraç başvurusu evraklarına (dilekçe, taahhütname, taslak beyanname ve fatura) ek olarak taahhütname (ekte mevcut) ve DİR kapsamında ithali yapılmış ürünün tescilli ithalat beyannamelerini de başvuru sırasında ibraz etmesi gerektiği ifade edilmektedir.