GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Hk.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Hk.

26 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete ’de İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4634) yayımlanmıştır.
Karara göre, aspir tohumu ve bazı ham yağlarda vergi değişikliği yapılmıştır. 1207.60.00.00.00 GTİP’li aspir tohumu ile 1512.11.10.00.00 / 1512.11.91.00.00 GTİP’li ham yağlar (teknik ve sınai amaçla kullanılanlar ile ayçiçek yağları)'ın ithalinde 31Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanacaktır. Söz konusu karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-4.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.