GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı Pasaport Uygulaması

İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı Pasaport Uygulaması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar uyarınca Bakanlığımızca yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmalar belirlenerek anılan Karar hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütüldüğü bildirilmektedir. Mezkûr Karar kapsamında hususi damgalı pasaport almak üzere başvuruda bulunan firma yetkililerinin başvuru işlemleri üyesi oldukları Birliklerin Genel Sekreterlikleri tarafından yürütülmekte ve Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri tarafından onaylandığı belirtilmektedir.
Bakanlığımıza vaki muhtelif müracaatlarda, firma yetkililerinin hususi damgalı pasaport sistemiyle ilgili olarak pek çok soru yönelttikleri görülmekte olup, söz konusu işleyiş ile ilgili yaşanılacak aksaklıkların önüne geçilebilmesi ve iş akışının işlevselliğinin arttırılması maksadıyla bazı hususlara açıklık getirilmesi ihtiyacının hasıl olduğu ifade edilmektedir.
Bu bakımdan, hususi damgalı pasaporta ilişkin işlemlerde ekte belirtilen hususlara dikkat edilmesi önem arz ettiği vurgulanmaktadır.
EK_03: Hususi Damgalı Pasaport İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (2 Sayfa)