GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracat Desteklerinde Düzenlemeler Yapıldı

İhracat Desteklerinde Düzenlemeler Yapıldı

23 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yer alan İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191) ile ihracatçı firmalara verilen desteklerde düzenlemeler yapıldı.


Buna göre; desteklere “sezonluk fuar” ve “yeşil mutabakat uyum projesi” eklendi. Sezonluk fuar, aynı takvim yılı içinde aynı ülkede ve aynı sektöre yönelik düzenlenen aynı isimli fuarlar olarak tanımlandı.

Üretici imalatçı kuruluşlar için yurtdışı fuar desteğinden faydalanma limiti beşten ona yükseltildi.


Bir takvim yılındaki azami fuar katılım sınırı hesaplanırken sezonluk fuarların tek fuar olarak değerlendirileceği ve yıl bazında 3 defa kullanılabileceği belirtildi. Yapılan değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayan fuarlara uygulanacak.


İlk kez düzenlenecek fuarlar da fuar izleme raporu ve gözlemci raporu ile tevsik edilmesi şartıyla desteklenebilecek.


“Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği” kaldırılarak Karara “yeşil mutabakata uyum projesi desteği” eklendi. Yeşil mutabakata uyum projeleri 5 yıl boyunca %50 oranında ve toplam 10 milyon TL’ye kadar desteklenecek.


“Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği” maddesine yapılan ekleme ile bu desteği alan firmalar aşağıdaki desteklerden faydalanamayacak.
•Yurtdışı marka tescil desteği
•Pazara giriş projesi hazırlama desteği
•Yurtdışı fuar desteği
•Birim kira desteği
•Tanıtım desteği
•Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği
•Marka ve Turquality desteği
•URGE Projesi Desteği


Yapılan değişiklikle Turquality desteği alan firmalar ek olarak “yeşil mutabakata uyum projesi desteği”nde de yararlanamayacak. Önceki kararda yer alan “tasarım ve ürün geliştirme projesi” desteğinden firmalar yararlanabiliyordu.


“Çok kanallı zincir mağaza desteği” toplam 180 milyon TL’ye kadar 5 yıl + 5 yıl olarak %50 oranında verilecek. Bu desteği alanlar, Yurtdışı marka tescil desteğinden, Pazara giriş projesi hazırlama desteğinden, Yurtdışı Pazar araştırması desteğinden, Birim kira desteğinden, Tanıtım desteğinden, Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteğinden, Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteğinden, Marka Turquality desteğinden ve URGE projesi desteğinden ise faydalanamayacak.


Turquality tanıtım projesi desteğinden TİM de faydalanabilecek. TİM, iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden ihracatçı birlikleri ve bölgesel birliklerinin projeleri %75 oranında ve proje başına 22,5 milyon TL’ye kadar 4 yıl süresince desteklenecek. Aynı anda 4 proje destek alabilecek.


İhracatçı birlikleri projelerinin üst limiti 12 milyon TL’ye yükseltildi. İhracatçı birlikleri 2 proje için destek alabilecek.

Birden fazla ihracatçı birliği tarafından oluşturulan ortak projeler %75 oranında ve yıllık en fazla 12 milyon TL’ye kadar proje başına en fazla dört yıl süresince desteklenecek.


İstihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin destek limiti 250 milyon TL’ye yükseltildi.
Uzak ülkeler stratejisi ve İslam iş birliği teşkilatı ülkeleri için verilen birim kira desteğine ve marka Turquality desteğine 4 yıllık yeniden başlama opsiyonu getirildi.


Destek süresini tamamlayıp destek kapsamı dışındaki firmalar, yeniden Turquality desteğine alınırsa bir defaya mahsus yeniden destek alabilecek.


Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240223-9.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.