GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ TEBLİĞİNDE MUAFİYET TANINAN ÜLKE LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ HK.

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ TEBLİĞİNDE MUAFİYET TANINAN ÜLKE LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ HK.

Sayın Üyemiz,

 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan İhracat Genelgesi güncellenmiştir. Buna göre, ihracat işlemleriyle ilgili olarak bedellerin yurda getirilmesi hususunda muafiyet tanınan ülke sayısı 29’a çıkarılmıştır. Güncellenen genelgeye ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

 

Söz konusu genelgeye https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e adresinden de erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerini arz ederim.